Մետաքսի երկտող հայկական այբուբենով մի կողմում լցված է Պատմական հայերեն աստվածաշնչային ծածկույթ / ծածկույթի ձևավորում, իսկ մյուս կողմում ՝ դեկորատիվ դիզայնի շերտ ՝ աստվածաշնչյան ծածկույթի վրա:
New
Armenian Alphabet and Rug Design Neck Bow