Մետաքսի երկտող հայկական այբուբենով մի կողմում լցված է Պատմական հայերեն աստվածաշնչային ծածկույթ / ծածկույթի ձևավորում, իսկ մյուս կողմում ՝ դեկորատիվ դիզայնի շերտ ՝ աստվածաշնչյան ծածկույթի վրա: